Simon Fellows

Epsom, GB

4.9 • 13 Reviews
Back to Simon Fellows' Profile / All Simon Fellows' Demos
1 - 90 Second Montage
0:00
0:00
Television 1598

Simon Fellows

2 - Corporate / Industrial Narration
0:00
0:00
Business 532

Simon Fellows

3 - Commercial
0:00
0:00
Television 917

Simon Fellows

4 - Documentary
0:00
0:00
Documentaries 322

Simon Fellows

5 - E-Learning & Tutorial
0:00
0:00
Educational 265

Simon Fellows

6 - Character
0:00
0:00
Videogames 586

Simon Fellows

7 - On Hold & IVR (Dry)
0:00
0:00
Telephone 301

Simon Fellows

8 - Dry Voice Studio Sample
0:00
0:00
Educational 19

Simon Fellows