Nguyen Huyen Banner
Nguyen Huyen

Nguyen Huyen

Can Tho, VN

Nguyen Huyen Banner
Nguyen Huyen

Nguyen Huyen

  Can Tho, VN

A short voice prompts for telephone of Somerset company
102

Vietnamese

Category
Telephone
Language
Vietnamese
Description

Here is the script:

Cảm ơn quý khách đã gọi đến Somerset Hồ Chí Minh, để liên hệ với căn hộ,
xin vui lòng bấm phím 0 để được sự trợ giúp của tổng đài.
Để liên hệ với các phòng ban, xin vui lòng bấm số máy lẻ.

Player Size

px

Player Type

Not implemented

Code

Copy and paste the code below into your website or blog.