Miranda Rights Job # 11945

Job Posting Details

Job # 11945 Miranda Rights

Posted Date
Feb 24, 2009 @ 03:34
Respond By
Feb 25, 2009
Word Count
91
Language
French (Creole)
Gender
Male
Age Range
-
Category
Business

Job Description

Hi! I need a male French Creole voice talent for a 5-sentence script. It's the American Miranda rights, script is already translated. Need this ASAP......an authoritative delivery please. Watermarks welcome. Budget: $100

Script:

Ou gen dwa pou pa di anyen.
Yo gen dwa sèvi ak nenpòt kisa ou di kont nan yon tribinal lajistis.
Ou gen dwa pale ak yon avoka e li gen dwa prezan avèk ou pandan ke y ap poze w kesyon.
Si ou pa gen lajan pou paye yon avoka, si w vle yo gen dwa ba ou yon pou reprezante w anvan yo poze w kesyon.
Ou gen dwa deside, a nenpòt ki moman, pou ekzèse dwa sa yo e pa reponn okenn kesyon oswa pa bay okenn deklarasyon.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?

Contact us for help with your voice over project.