Prospective voiceover - Czech

Job #14255

Job Posting Details

Job # 14255 Prospective voiceover - Czech

Posted Date
Jul 17, 2009 @ 13:44
Respond By
Jul 18, 2009
Word Count
0
Language
Czech
Gender
Both
Age Range
-
Category
Educational

Job Description

Typ práce: Prospektivní voiceover

Náplň práce:

Voiceover centnéřů s úpravou dovedností či redaktorů, kteří spolupracují s talenty jsou vítáni, aby posílali své životopisy s jejich hlas nad zkušeností.

Máme potenciál práci s napínavý historický text, přibližně 30 minut.

Děkujeme vám!

Předmět oboru: History

Prosím, zadejte své odpovědi: Jul 18, 2009 19:00 CEST (GMT +2)
V textu níže je svobodná strojového překladu. Prosím, omluvte výstupní kvality.

--------------------

Job type: Prospective voiceover

Job description:

Voiceover talents with editing skills OR editors who cooperate with talents are welcome to send their CVs with their voice over experience.

We have a potential job with an exciting historical text, approximately 30 minutes long.

Thank you!

Subject field: History

Please, submit your responses by: Jul 18, 2009 19:00 CEST (GMT+2)


 


Note from Voices.com: Since client has not provided audition script please submit a generic demo for client to review

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.