WAX/WRBF scripts - DUTCH

Job #1724

Job Posting Details

Job # 1724 WAX/WRBF scripts - DUTCH

Posted Date
Jun 20, 2006 @ 15:21
Respond By
Jun 22, 2006
Word Count
0
Budget
$250
Language
Dutch
Gender
Both
Age Range
-
Category
-

Job Description

We need two scripts recorded for instructional dvds. Below is one of the scripts for your reference. The other is a similar length and style.
The voice will need to be friendly and clear.
We will pay $350 dollars total for the job.

Word Count: approximately 1350 per script

SCRIPT 1:
Face 1

De Facial Rejuvenator maakt gebruik van professioneel toegepaste microstroomtechnologie, die de diepte van fijne lijntjes en rimpels reduceert.

De Facial Rejuvenator biedt twee professionele behandelingen: EMS Toning (Electro Muscular Stimulation) en Collageeninfusie.

EMS Toning zorgt er voor dat de ondersteunende gezichts- en nekspieren geoefend en verstevigd worden.

Het collageeninfusieprogramma is geschikt voor de behandeling van specifieke rimpels. Collageeninfusie versnelt de absorptie van collageenionen door de huid, waardoor de huid er strak en jong uit blijft zien.

Face 2

DE BEDIENING VAN DE FACIAL REJUVENATOR

Face 3

Het is belangrijk om te leren hoe dit toestel functioneert.

De zachte kussentjes passen over de metalen koppen van de twee peninstrumenten.

U kunt aan de onderkant van de peninstrumenten zien wat de polariteit is. Het positieve peninstrument heeft een grijs snoeruiteinde en bij het negatieve peninstrument is het wit.
Face 4

De peninstrumenten worden in het bovenste contact aan de achterkant in het toestel gestoken. Zorg dat de stekker goed in het contact steekt.

Als u een adapter gebruikt, dan wordt de stekker van de adapter in het onderste contact aan de achterkant in het toestel gestoken.

Face 5

Wanneer u het toestel niet gebruikt, zet u de peninstrumenten in hun speciale houders.

U zet het toestel aan door op de stroomknop te drukken.

Nu gaan we even de bedieningsknoppen van dichtbij bekijken.

De bovenste vier instellingen van de keuzeschakelaar zijn voor de Collageeninfusie. Hiermee kiest u welk deel van uw gezicht u wilt behandelen.

Wanneer u de schakelaar verplaatst, ziet u dat de lichtjes rond het gezicht om de beurt aan gaan.

De onderste instelling van de keuzeschakelaar is voor EMS Toning. Het EMS-programmalichtje gaat knipperen om aan te geven dat u dit programma hebt gekozen.

Face 6

De schuifknop regelt de stroomintensiteit voor zowel Collageeninfusie als voor EMS Toning. Begin uw behandeling altijd met deze knop op de laagste stand.

Ten slotte is er de Polariteit Selectieknop die alleen met Collageeninfusie wordt gebruikt.

De gekozen polariteit wordt door de indicatielichtjes aangegeven.

Face 7

Wanneer u op de knop drukt, verandert de polariteit. Eerst positief, dan negatief en ten slotte alternerend.

Face 8

TESTEN

Face 9

24 uur voordat u de Facial Rejuvenator gebruikt, brengt u een kleine hoeveelheid geleidende gel en collageenserum op uw huid aan. Als de huid geïrriteerd raakt, dient u niet met de behandeling door te gaan.

Face 10

DE FACIAL REJUVENATOR VOOR COLLAGEENINFUSIE GEBRUIKEN

Face 11

Zet het toestel aan door op de stroomtoets te drukken.

Gebruik de keuzeschakelaar en kies de rimpelzone die u wilt behandelen, zoals aangegeven door de lichtjes rond het gezicht.

We gaan nu de glimlachlijntjes rond de mond behandelen.

Zet de stroomintensiteit op laag.

Zorg dat de polariteit op positief staat.

Voor elk collageeninfusieprogramma dient u de polariteit van beide peninstrumenten te identificeren. Het grijze uiteinde wijst op het positieve peninstrument en het witte uiteinde op het negatieve.

Doop de peninstrumenten in het potje met collageenserum.

Face 12

Begin met de peninstrumenten samen aan één uiteinde van de rimpel.
Houd het positieve peninstrument tegen de huid aan en schuif het negatieve peninstrument langzaam over de rimpel.

Verhoog de stroomintensiteit, zodat het comfortabel aanvoelt.

Herhaal deze beweging 3 maal.

Verplaats het positieve peninstrument ca. 10 mm verder langs de rimpel. Schuif het negatieve peninstrument opnieuw langzaam langs de hele rimpel.

Herhaal dit 3 maal.
Wij laten dit versneld zien.

Ga met dit proces door, totdat het positieve peninstrument het einde van de rimpel heeft bereikt.

Het toestel piept af en toe om aan te geven dat de peninstrumenten actief zijn.

Face 13

Gebruik de keuzeknop om de polariteit op negatief te zetten.

Face 14

Herhaal het hele proces op dezelfde rimpel in de negatieve polariteitstand.

Herhaal elke beweging 3 maal, voordat u het positieve peninstrument iets verder langs de rimpel neerzet.

Zorg dat u een ruime hoeveelheid collageenserum gebruikt.

Het is mogelijk dat uw tanden tijdens de behandeling gevoelig aanvoelen. Dit is normaal.

Face 15

Zodra u de behandeling in de negatieve polariteitstand hebt voltooid, zet u de knop op de alternerende stand en voert u het hele proces opnieuw uit.

Face 16

Met deze collageeninfusie kan het zijn dat u geen verschil tussen de positieve, negatieve en alternerende polariteitstanden voelt, maar het is belangrijk dat u de drie standen gebruikt voor een goed resultaat.

Face 17

Volg dezelfde stappen voor de rimpels elders op uw gezicht.
Kies telkens de juiste zone.

We kiezen nu het gebied rond de ogen.

Zet de stroomintensiteit op laag en …

... de polariteit op positief.

Zorg dat er een ruime hoeveelheid collageenserum op de peninstrumenten zit en plaats ze samen op één uiteinde van de rimpel.
Houd het positieve peninstrument tegen de huid aan en schuif het negatieve peninstrument langzaam over de rimpel.

Face 18

De huid rond de ogen is uitermate gevoelig, zorg dus dat u de stroomintensiteit heel geleidelijk opvoert.
Face 19

Wanneer de stroomintensiteit comfortabel aanvoelt, schuift u het negatieve peninstrument langzaam naar het uiteinde van de rimpel.

Herhaal deze beweging 3 maal.

Verplaats het positieve peninstrument ca. 10 mm verder langs de rimpel. Schuif het negatieve peninstrument opnieuw langzaam langs de hele rimpel.

Ga met dit proces door, totdat het positieve peninstrument het einde van de rimpel heeft bereikt.

Wanneer u de huid rond de ogen behandelt, plaatst u de peninstrumenten altijd minstens 2 cm van de ogen af. Plaats de peninstrumenten nooit onmiddellijk onder het oog.

Herhaal dit in de negatieve stand. . .

. . .gevolgd door de alternerende stand.

Wanneer u de huid rond de ogen behandelt, is het mogelijk dat u knipperende of flitsende lichtjes ziet. Dit is normaal.


Face 20

EMS - GEZICHTSSPIEROEFENINGEN

Face 21

Voor EMS Toning wordt de geleidende gel gebruikt.

Zet het toestel aan door op de stroomtoets te drukken.

Kies het EMS Toning-programma. Het EMS-lichtje begint te knipperen.
Deze instelling is voor EMS-spieroefeningen over het hele gezicht en langs de nek.

Zet de stroomintensiteit op laag.

Volg de bewegingen die voor de gekozen zone in uw instructies staan aangegeven.

Doop de peninstrumenten in de geleidende gel.

We beginnen bij het voorhoofd.

Plaats de peninstrumenten boven de neus op uw voorhoofd. U houdt één peninstrument op die plaats.

Verplaats het andere peninstrument langzaam zijwaarts en naar beneden, naar de oren.

Face 22

Verhoog de stroomintensiteit totdat u duidelijk voelt dat de spieren samentrekken.

Herhaal deze beweging 3 maal.

De peninstrumenten die worden gebruikt bij het EMS-programma kennen geen polariteit. Beide peninstrumenten kunnen in beide aangegeven standen worden gebruikt.

Verplaats de peninstrumenten iets omhoog en herhaal de behandeling.

Het kan zijn dat u tijdens de behandeling tikbewegingen op uw voorhoofd voelt. Dit is normaal.

Verplaats de peninstrumenten weer een eindje omhoog en herhaal de behandeling.

Herhaal dit proces op de andere helft van het voorhoofd.

Face 23

Volg de aanwijzingen en doe de volgende oefening voor het voorhoofd.

De totale behandelingstijd voor één zone mag nooit langer zijn dan 4 minuten.
Wij laten dit nu ook weer versneld zien.

Face 24

Wanneer u naar de volgende zone gaat – de ogen in dit geval – mag u niet vergeten de stroomintensiteit weer op laag te zetten.

Dit is erg belangrijk, omdat de stroomintensiteit voor elke zone verschilt. De huid rond de ogen is het meest gevoelig.

Verhoog de stroomintensiteit langzaam totdat u duidelijk voelt dat de spieren samentrekken.

Face 25

Plaats beide peninstrumenten minstens 2 cm vanaf de buitenhoek van het oog. Houd één peninstrument op die plaats en schuif het andere over de huid. Herhaal dit 3 tot 5 maal.

Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling lichtflitsen ziet. Dit is normaal.

Face 26

Behandel het hele gezicht en volg de oefeningen die in de aanwijzingen staan beschreven.

Bij een goede behandeling worden uw gezichtspieren en uw gezichtshuid licht en zacht gemasseerd. Als dit onprettig aanvoelt, zet u de stroomintensiteit wat lager, brengt u meer gel op de peninstrumenten aan, of haalt u de instrumenten van huid af.

Zorg dat de peninstrumenten verzadigd zijn met gel. Als u een prikkelend gevoel krijgt, moet u meer gel gebruiken.

Vergeet niet dat elke zone niet langer dan 4 minuten behandeld mag worden.

Elke gezichtshelft mag niet langer dan 20 minuten behandeld worden.

Alle oefeningen die we nu tonen demonstreren de verschillende behandelingzones die ook in uw instructies staan weergegeven.

Vergeet niet om naast deze dvd ook de handleiding goed door te nemen.

De behandelingen moeten aanvankelijk elke dag herhaald worden. Voor de eerste 20 sessies wisselt u een behandeling met collageeninfusie met een EMS-behandeling af. Daarna verkrijgt u het beste resultaat door de behandeling eenmaal per week te herhalen.

Rio … jouw eigen geheim!

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.