Dansk stemme / BIOGEN - Plegridy Job # 308595

Job Posting Details

Job # 308595 Dansk stemme / BIOGEN - Plegridy

Posted Date
Oct 9, 2018 @ 04:08
Respond By
Oct 31, 2018
Word Count
500
Style
Calm, Reassuring
Language
Danish
Gender
Female
Age Range
Middle Aged
Category
Internet Video

Job Description

Hej,

Vi leder efter en dansk modersmål til at dubbe VO fra engelsk til dansk for vores Biogen video, som du finder på følgende link:

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

Som du forstår efter at have set det, er videoen en tutorial, der forklarer patienter, der lider af multipel sklerose, hvordan man kan injicere sig selv en behandling, som Biogen udviklede. Behandling kaldes Plegridy. Det er et skud (ligner en stor plastpen), at de skal injicere sig selv. Selvfølgelig er der mange sikkerhedsretningslinjer for at respektere det. Denne video vil forklare det hele.

Målgruppe: ekstern (patienter)

Intention: samme som den engelske VO:
rolig / rolig / klar / kontrolleret (men ikke for langsomt hverken)
trøstende / beroligende

Vær også meget opmærksom på at respektere det nøjagtige tempo fra den engelske VO, så vi skal bare udskifte lydfil (EN for DK) og behøver ikke at ændre animationen for at gøre den tilpas.
For at hjælpe dig med at gøre det, henvises til videoen + 3. side af scriptdokumentet, hvor du finder engelske scripts, der svarer til den finske.

Mange tak på forhånd for din audition.
Varme hilsner..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello there,

We are looking for a Danish native speaker to dub the VO from English to Danish for our Biogen video that you’ll find at the following link :

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

As you’ll understand after watching it, the video is a tutorial explaining to patients suffering from multiple sclerosis how to inject themselves a treatment that Biogen developed. Treatment is called Plegridy. It’s a shot (looking like a big plastic pen) that they need to inject themselves. Of course, there are a lot of safety guidelines to respect to do so. This video will explaining it all.

Audience : external (patients)

Intention : same as the English VO :
calm / serene / clear-cut / controlled (but not too slow neither)
comforting / reassuring

Also, please be very careful to respect the exact pace from the English VO so we’ll just have to exchange audio file (EN for DK) and won’t have to modify animation to make it fit.
To help you do so, please refer to the video + 3rd page of the script document where you’ll find english scripts corresponding to the finnish one.

Many thanks in advance for your audition.
Warm regards.


Note from Voices.com:


This job posting has been reviewed and approved by Voices.com staff. As an open marketplace we wish to present as many opportunities as possible. However, we understand that the stated budget may not align with your rates. If you are interested and have a different rate we encourage you to reply with what you would normally charge.

Voices.com recommends that you record a portion of the client’s script to audition for this project. Please refrain from slating your audition unless specifically asked to do so by the client. Please title the audition file with your name (e.g. JohnSmith.mp3) to assist the client in selecting an appropriate candidate.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?

Contact us for help with your voice over project.