Svenska anvisad dubbing - BIOGEN SWEDEN Job # 308918

Job Posting Details

Job # 308918 Svenska anvisad dubbing - BIOGEN SWEDEN

Posted Date
Oct 10, 2018 @ 07:39
Respond By
Oct 31, 2018
Word Count
500
Style
Calm, Reassuring
Language
Swedish
Gender
Female
Age Range
Middle Aged
Category
Internet Video

Job Description

Hallå,

Vi söker en svenska modersmål för att dubba VO från engelska till svenska för vår Biogen video som du hittar på följande länk:

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

Som du förstår efter att ha tittat på det, är videon en handledning som förklarar för patienter som lider av multipel skleros hur man injicerar sig själva en behandling som Biogen utvecklades. Behandling kallas Plegridy. Det är ett skott (ser ut som en stor plastpenna) att de behöver injicera sig. Naturligtvis finns det många säkerhetsriktlinjer för att respektera det. Den här videon kommer att förklara allt.

Målgrupp: extern (patienter)

Intention: samma som engelska VO:
lugn / lugn / klar / kontrollerad (men inte för långsam varken)
tröstande / lugnande

Också var försiktig med att respektera exakt takt från den engelska VO så vi behöver bara byta ljudfil (EN för SV) och behöver inte ändra animering för att passa den.
För att hjälpa dig göra det, se videon + 3: e sidan av manuskriptet där du hittar engelska skript som motsvarar den finska.

Tack så mycket på förhand för din audition.
Varma hälsningar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello there,

We are looking for a Swedish native speaker to dub the VO from English to Swedish for our Biogen video that you’ll find at the following link :

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

As you’ll understand after watching it, the video is a tutorial explaining to patients suffering from multiple sclerosis how to inject themselves a treatment that Biogen developed. Treatment is called Plegridy. It’s a shot (looking like a big plastic pen) that they need to inject themselves. Of course, there are a lot of safety guidelines to respect to do so. This video will explaining it all.

Audience : external (patients)

Intention : same as the English VO :
calm / serene / clear-cut / controlled (but not too slow neither)
comforting / reassuring

Also, please be very careful to respect the exact pace from the English VO so we’ll just have to exchange audio file (EN for SV) and won’t have to modify animation to make it fit.
To help you do so, please refer to the video + 3rd page of the script document where you’ll find english scripts corresponding to the finnish one.

Many thanks in advance for your audition.
Warm regards.Note from Voices.com:


This job posting has been reviewed and approved by Voices.com staff. As an open marketplace we wish to present as many opportunities as possible. However, we understand that the stated budget may not align with your rates. If you are interested and have a different rate we encourage you to reply with what you would normally charge.

Voices.com recommends that you record a portion of the client’s script to audition for this project. Please refrain from slating your audition unless specifically asked to do so by the client. Please title the audition file with your name (e.g. JohnSmith.mp3) to assist the client in selecting an appropriate candidate.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?

Contact us for help with your voice over project.