České anglické hlasové dabování - BIOGEN PLEGRIDY Czech voice over Job # 310977

Job Posting Details

Job # 310977 České anglické hlasové dabování - BIOGEN PLEGRIDY Czech voice over

Posted Date
Oct 23, 2018 @ 10:44
Respond By
Nov 9, 2018
Word Count
418
Style
Calm, Reassuring
Language
Czech
Gender
Both
Voice Age
Middle Aged (35-54)
Category
Internet Video

Job Description

Ahoj,

Hledáme italského rodilého mluvčího, který bude kopírovat hlas z angličtiny do italštiny pro naše video Biogen, které najdete na následujícím odkazu:

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

Jakmile to budete chtít, video je tutoriál, který vysvětluje pacientům trpícím roztroušenou sklerózou, jak si podstoupit léčbu, kterou vyvinul Biogen. Léčba se nazývá Plegridy. Je to výstřel (vypadá jako velké plastové pero), které potřebují vstříknout. Samozřejmě existuje řada bezpečnostních pokynů, které je třeba respektovat. Toto video vysvětlí vše.

Publikum: externí (pacienti)

Záměr: stejný jako anglický VO:
klidný / klidný / čistý / řízený
uklidňující / uklidňující

Také oddělte každou větu dechem. Opravdu, jelikož budeme muset dělat hlasové dabování ve videu, dejte nám výrazný dech mezi každou skriptovou větu (2 sekundy ticha), takže náš video editor, který nehovoří po italštině, bude stále schopen dostat každý kdy začnete novou větu.

Děkujeme předem za vaše konkurz.
Vřelé pozdravy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello,

We are looking for a Czech native speaker to dub the voice-over from English to Czech for our Biogen video that you’ll find at the following link :

https://vimeo.com/286912218/d46b40d6c1

As you’ll understand after watching it, the video is a tutorial explaining to patients suffering from multiple sclerosis how to inject themselves a treatment that Biogen developed. Treatment is called Plegridy. It’s a shot (looking like a big plastic pen) that they need to inject themselves. Of course, there are a lot of safety guidelines to respect to do so. This video will explaining it all.

Audience : external (patients)

Intention : same as the English VO :
calm / serene / clear-cut / controlled
comforting / reassuring

Also, please separate each of your sentences with a breath. Indeed, as we’ll have to do voice-over dubbing on video, please give a significant breath between each of the script sentence (2 seconds of silence), so our video editor who does not speak Czech will still be able to get each time you start a new sentence.

Many thanks in advance for your audition.
Warm regards.

Note from Voices.com:

This job posting has been reviewed and approved by Voices.com staff. As an open marketplace we wish to present as many opportunities as possible. However, we understand that the stated budget may not align with your rates. If you are interested and have a different rate we encourage you to reply with what you would normally charge.

Voices.com recommends that you record a portion of the client’s script to audition for this project. Please refrain from slating your audition unless specifically asked to do so by the client. Please title the audition file with your name (e.g. JohnSmith.mp3) to assist the client in selecting an appropriate candidate.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?

Contact us for help with your voice over project.