Linguata Slovak

Job #3178

Job Posting Details

Job # 3178 Linguata Slovak

Posted Date
Mar 20, 2007 @ 13:31
Respond By
Mar 26, 2007
Word Count
0
Language
Slovakian
Gender
Both
Age Range
-
Category
Educational

Job Description

I am looking for a native Slovakian speaking voice-over for a software project. The audio will be used in a software product which is downloaded and sold over the internet. It is designed to teach basic words and phrases to beginner level language learners. I need these words and phrases recorded in Slovakian. Delivery to be by e-mail or ftp from your site, and the recording quality to be 44.1, 16 bit.

I'm looking for an exact price and the script is included. (Only the Slovakian needs to be recorded). Thanks.

A few first words. 1
Hello Ahoj
Goodbye Dovidenia
TBDGood morning Dobré ráno
Dobrý deň
Good afternoon Dobré popoludnie
Good evening Dobrý večer
Yes (formal) Áno
Yes (informal) Hej
No Nie
Please Prosím
Thanks (formal) ÄŽakujem
Thanks (informal) Vďaka

A few first words. 2
My name is .. Volám sa...
What is your name? (formal) Ako sa voláte?
What is your name? (informal) Ako sa voláš?
How are you? (formal) Ako sa máte?
How are you? (informal) Ako sa máš?
Fine, and you? (formal) Dobre, a vy?
Fine, and you? (informal) Dobre, a ty?
Pleased to meet you Teší ma
How much is it? Koľko to stojí?
Sorry (formal) Prepáčte
Sorry (informal) Prepáč
Excuse me (asking for information) Prepáčte
Excuse me (to pass through) S dovolením
Can you help me please (formal)? Môžete mi pomôcť, prosím?
Can you help me please (informal)? Môžeš mi pomôcť, prosím?
I am trying to learn Slovak Pokúšam sa naučiť po slovensky

Bathroom. Items found in the bathroom
bath vaňa
soap mydlo
toilet paper toaletný papier
toothbrush zubná kefka
toothpaste zubná pasta
towel uterák
washbasin umývadlo

Bedroom. Items found in the bedroom
alarm clock budík
bed posteľ
bedroom spálňa
blanket prikrývka
mattress matrac
pillow vankúš
pillow case obliečka na vankúš
sheet prestieradlo

Buying Things. General phrases
I would like to buy Chcel by som (si) kúpiť ...
I would like to buy Chcela by som (si) kúpiť ...
I'm just looking Len sa pozerám
How much is it? Koľko to stojí?
It's too expensive Je to príliš drahé
Can I pay by credit card? Môžem platiť kreditnou kartou?
Can I pay by credit card (familiar)? Môžem platiť kreditkou?
That's all, thanks To je všetko, ďakujem
It is faulty Je to chybné
Will you change it? Vymeníte to?
I'd like a refund Chcel by som, aby ste mi vrátili peniaze
I'd like a refund Chcela by som, aby ste mi vrátili peniaze
I would like to try this on Chcel by som si to vyskúšať
I would like to try this on Chcela by som si to vyskúšať
Do you have a larger size? Máte väčšiu veľkosť?
Do you have a smaller size? Máte menšiu veľkosť?
Do you have another colour? Máte to v inej farbe?

Buying Things. Useful words
coffee káva
milk mlieko
map mapa
phone telefón
phone card telefónna karta
postcard pohľadnica
souvenir suvenír
stamp známka
toilet paper toaletný papier
toothbrush zubná kefka
toothpaste zubná pasta

Countries and where I'm from
I'm from Slovakia Som zo Slovenska
I'm from England Som z Anglicka
I'm from Ireland Som z Írska
I'm from Scotland Som zo Škótska
I'm from Wales Som z Walesu
I'm from Australia Som z Austrálie
I'm from Canada Som z Kanady
I'm from America Som z Ameriky
I'm from New Zealand Som z Nového Zélandu
Australia Austrália
America Amerika
Canada Kanada
China Čína
England Anglicko
France Francúzsko
Germany Nemecko
Italy Taliansko
Ireland Írsko
New Zealand Nový Zéland
Poland Poľsko
Portugal Portugalsko
Russia Rusko
Scotland Škótsko
Spain Å panielsko
Wales Wales

Communication problems
Do you speak English? Hovoríš po anglicky?
I don't speak Slovak Nehovorím po slovensky
Could you write it down (formal)? Môžete to napísať?
Could you write it down (informal)? Môžeš to napísať?
Does anyone speak english? Hovorí tu niekto po anglicky?
Can you repeat that (formal)? Môžete to zopakovať?
Can you repeat that (informal)? Môžeš to zopakovať?
I don´t understand Nerozumiem
What is it called in Slovak? Ako sa to povie po slovensky?
Please speak more slowly (formal) Hovorte pomalšie, prosím
Please speak more slowly (informal) Hovor pomalšie, prosím
What does .. mean? Čo to znamená?

Conversation. Introductions
This is my wife To je moja manželka
This is my husband To je môj manžel
This is my son To je môj syn
This is my daughter To je moja dcéra
This is Mr Smith To je pán Smith
This is Mrs Smith To je pani Smithová

Conversation. Small talk
Where are you from (formal)? Odkiaľ ste?
Where are you from (informal)? Odkiaľ si?
I'm from England Som z Anglicka
I'm from America Som z Ameriky
Have you been to my country (formal) Boli ste už v mojej krajine?
Have you been to my country (informal) Bol si už v mojej krajine?
I live in (the city of) .. Bývam v (meste)...
What do you think of that city (formal)? Čo si myslíte o tom meste?
What do you think of that city (informal)? Čo si myslíš o tom meste?
Are you married (formal talking to a woman)? Ste vydatá?
Are you married (informal talking to a woman)? Si vydatá?
Are you married (formal talking to a man)? Ste ženatý?
Are you married (informal talking to a man)? Si ženatý?
I'm married Som slobodný
I'm single Som slobodná

Conversation. Small talk. 2
Do you have children (formal) Máte deti?
Do you have children (informal)? Máš deti?
What do you do (formal)? Čo robíte?
What do you do (informal)? Čo robíš?
I'm retired Som na dôchodku
I'm a student Som Å¡tudent
I'm a student Som Å¡tudentka
I'm travelling Cestujem
I'm here on holiday Som tu na dovolenke
I'm here on business Som tu pracovne

Conversation. Small talk. Filler words and e-mail
OK Okej
OK, Good Dobre
OK (informal) Fajn
Yes, of course! Áno, samozrejme!
Of course not! Samozrejme, že nie!
How's it going? Ako to ide?
How are you (v. infomal)? Ako ide život?
No way! V žiadnom prípade!
No way (informal)! Za nič na svete!
My e-mail address is .. Moja emailová adresa je...
What is your e-mail address (formal)? Aká je Vaša emailová adresa?
What is your e-mail address (informal) ..? Aká je tvoja emailová adresa?
Here is my address Tu je moja adresa

Conversation. Small talk. Sport
Do you like football (formal to a man)? Máte radi futbal?
Do you like football (formal to a woman)? Máte rada futbal?
Do you like football (informal to a man)? Máš rád futbal?
Do you like football (informal to a woman)? Máš rada futbal?
Who do you support (formal)? Komu fandíte?
Who do you support (informal)? Komu fandíš?
Who is your best player (formal)? Kto je podľa Vás najlepší hráč?
Who is your best player (informal)? Kto je podľa teba najlepší hráč?
I support .. Ja fandím...
He's a great player Je skvelý hráč
The coach is .. Tréner je...

Conversation . Small talk. The weather
What's the weather like? Aké je počasie?
Is it going to rain? Bude pršať?
It's hot Je horúco
It's warm Je teplo
It's cold Je chladno
It's nice Je pekne
It's freezing Mrzne
It's windy Fúka vietor
It's rainy Prší

Describing things. Colours
It is red Je to červené
It is blue Je to modré
black čierna
blue modrá
green zelená
orange oranžová
purple fialová
red červená
yellow žltá
white biela

Describing things. Adjectives
good dobrý
bad zlý
hot horúci
cold chladný
young mladý
old starý
fast rýchly
slow pomalý
clean čistý
dirty špinavý

Directions. 1
Where is ..? Kde je...?
Where are ..? Kde sú...?
How do I get to ..? Ako sa dostanem do...?
Can I walk there? Môžem tam ísť pešo?
Is there a bus? Ide tam autobus?
Is there a train? Ide tam vlak?
Is it far? Je to ďaleko?
Can you show me on the map (formal)? Môžete mi to ukázať na mape?
Can you show me on the map (informal)? Môžeš mi to ukázať na mape?
Is there a .. nearby? Je tu nablízku ...?
Is there a post office nearby? Je tu nablízku pošta?
Is there a bus station nearby? Je tu nablízku autobusová stanica?
Is there a train station nearby? Je tu nablízku vlaková stanica?

Directions. 2
here tu
there tam
to the right vpravo
to the left vľavo
on the right hand side na pravej strane
on the left hand side na ľavej strane
at the end of the street na konci ulice
the first turning on the right prvá odbočka vpravo
the first turning on the left prvá odbočka vľavo
straight on Priamo
directly on Rovno

Days. General
this week tento týždeň
next week budúci týždeň
yesterday včera
today dnes
tomorrow zajtra
now teraz
later neskôr
this morning dnes ráno
this afternoon dnes popoludní
tonight dnes večer

Days of the week
Monday pondelok
Tuesday utorok
Wednesday streda
Thursday Å¡tvrtok
Friday piatok
Saturday sobota
Sunday nedeľa

Eating. Phrases. 1
Can we eat? Môžeme jesť?
Can we have breakfast? Môžeme dostať raňajky?
Is there a free table? Máte voľný stôl?
A table for four, please Stôl pre štyroch, prosím
I'd like to book a table for two Chcel by som rezervovať stôl pre dvoch
I'd like to book a table for two Chcela by som rezervovať stôl pre dvoch
The menu, please Jedálny lístok, prosím
For the first course Ako prvý chod...
For the second course Ako druhý chod...
For dessert Ako zákusok...

Eating. Phrases. 2
I'll have .. Ja si dám...
It's delicious! Je to lahodné!
That's enough, thanks To stačí, ďakujem
Enjoy your meal! Dobrú chuť
This isn't properly cooked Nie je to dobre uvarené
We didn't order this Toto sme si neobjednali
We ordered .. Objednali sme si...
I don't eat meat Ja nejem mäso

Eating. Items
a knife nôž
a fork vidlička
a spoon lyžica
a serviette servítka
the salt soľ
the pepper čierne korenie
the pepper (informal) korenie
the sugar cukor
the vinegar ocot
the sauce omáčka
the mustard horčica

Emergencies
Where is the toilet, please? Kde je toaleta, prosím?
I need a Doctor Potrebujem lekára
I am lost Stratil som sa
I need help Potrebujem pomoc
Help! Pomoc!
Leave me alone (formal)! Dajte mi pokoj!
Leave me alone (informal)! Daj mi pokoj!
I've lost my passport Stratil som svoj cestovný pas
Call the police (formal)! Zavolajte políciu!
Call the police (informal)! Zavolaj políciu!
Call an ambulance (formal)! Zavolajte sanitku!
Call an ambulance (informal)! Zavolaj sanitku!

Family
the father otec
the mother (informal) mama
mother matka
the husband manžel
the wife manželka
the brother brat
the sister sestra
the son syn
the daughter dcéra
the girlfriend priateľka
the girlfriend (v. informal) frajerka
the boyfriend priateľ
the boyfriend (v. informal) frajer

Food and Drink. General phrases
I'll have .. Ja si dám...
Do you have ..? Máte...?
Is there ..? Je tam...?
For me Pre mňa
For him Pre neho
For her Pre ňu
The bill, please Účet, prosím
Keep the change Drobné si nechajte
With a bathroom S kúpeľňou a toaletou
With a shower So sprchou
Is breakfast included? Zahŕňa to aj raňajky?

Food and Drink. At the Bar or Café. 1
It´s my round Som na rade
What would you like to drink (formal)? Čo si dáte na pitie?
What would you like to drink (informal)? Čo si dáš na pitie?
I'm feeling drunk! Som opitý!
The wine list Nápojový lístok
Same again, please Ešte raz to isté, prosím
Is food available here? Podávate tu aj jedlá?
What sandwiches do you have? Aké sendviče máte?

Food and Drink. At the Bar or Café. 2
A black coffee, please Čiernu kávu, prosím
A white coffee, please Bielu kávu, prosím
Two white coffees, please Dve biele kávy, prosím
A tea with milk ÄŒaj s mliekom
A lemon tea Citrónový čaj
A lemonade, please Limonádu, prosím
A beer, please Pivo, prosím
Two beers Dve pivá
A glass of red wine Pohár červeného vína
A glass of white wine Pohár bieleho vína

Food and Drink. At the Bar or Café. 3
A bottle of house white wine Fľaša domáceho bieleho vína
A bottle of house red wine Fľaša domáceho červeného vína
A gin and tonic, please Gin a tonik, prosím
An orange juice, please Pomarančový džús, prosím
With ice S ľadom
A mineral water Minerálna voda
sparkling/fizzy perlivá
still neperlivá
vodka vodka

Getting around. General phrases
Do you have a map of ..? Máte mapu...?
How long does it take to get to ..? Ako dlho trvá cesta do...?
Is this seat occupied? Je toto miesto obsadené?
Do I need to change? Budem musieť prestúpiť/prestupovať?
A single ticket jednosmerný lístok
A return ticket spiatočný lístok
Is there a discount for children? Majú deti zľavu?
Is there a discount for pensioners? Majú dôchodcovia zľavu?
A ticket to .. Lístok do

Getting around train and bus
Is this the train for ..? Ide tento vlak do...?
When does the train leave? Kedy tento vlak odchádza?
What platform does the train leave from? Z ktorého nástupišťa tento vlak odchádza?
The bus stop Autobusová zastávka
When is the next bus? Kedy ide ďalší autobus?
When is the last bus? Kedy ide posledný autobus?
What time does it leave? O ktorej odchádza?
When does it arrive? Kedy prichádza?

Getting around by taxi - Taxi
Is this taxi occupied? Je tento taxík obsadený?
I want to go to .. Chcem ísť do...
It's near here Je to nablízku
Will you slow down (formal) Môžete spomaliť?
Stop here (formal) Zastavte tu
Please turn the meter on (formal) Zapnite taxameter, prosím

Getting around by car - Auto
I would like to hire a car Chcel by som si prenajať auto
I would like to hire a car Chcela by som si prenajať auto
Do you have a road map (formal)? Máte automapu?
Will you check the tyre pressure (formal)? Skontrolovali by ste mi tlak v pneumatikách?
My car's broken down Moje auto je pokazené
Can you repair it (formal)? Môžete to opraviť?
I've run out of petrol Došiel mi benzín
I´ve had an accident Mal som nehodu
How much does it cost per day? Koľko to stojí na deň?
Is insurance included? Zahŕňa to aj poistenie?
Is petrol included? Zahŕňa to aj benzín?
petrol station čerpacia stanica
Please fill the tank Plnú nádrž, prosím

General phrases
Is there a bed and breakfast nearby? Je tu nablízku nejaké ubytovanie s raňajkami?
Is there a station nearby? Je tu nablízku stanica?
Is there a campsite nearby? Je tu nablízku nejaký kemp?
Where can I check my e-mail? Kde si môžem skontrolovať svoj email?
Where can I get internet access? Kde sa dostanem k internetu?
Is it safe to swim here? Je bezpečné sa tu kúpať?

Health
I have a headache Bolí ma hlava
I have a sore throat Bolí ma hrdlo
I feel sick Je mi zle
I have a cold Mám nádchu
I have diarrhoea Mám hnačku
I've been stung by a bee Uštipla ma včela
I have sunstroke Mám úpal
I have dizzy spells Mám závrate

Household items
the bookcase knižnica
the chair stolička
the clock hodiny
the cupboard skriňa, kredenc
the lamp lampa
the key kľúč
the picture obraz
the radio rádio
the sofa pohovka
the table stôl

Money
the money peniaze
cash hotovosť
the credit card kreditná karta
the credit card (informal) kreditka
Where can I change money? Kde si môžem zmeniť peniaze?
Is there a bank nearby? Je tu nablízku banka?
What is the exchange rate? Aký je výmenný kurz?
I'd like to change some pounds Chcel by som zmeniť nejaké libry
I'd like to change some pounds Chcela by som zmeniť nejaké libry
I'd like to change some dollars Chcel by som zmeniť nejaké doláre
I'd like to change some dollars Chcela by som zmeniť nejaké doláre
Please give me some small change (formal) Dajte mi nejaké drobné, prosím
Please will you give me a receipt (formal) Dajte mi potvrdenku, prosím.

Months of the year
January január
February február
March marec
April apríl
May máj
June jún
July júl
August august
September september
October október
November november
December december
In January v januári
in February vo februári
In May v máji

Numbers. 1 to 10
one jeden
one raz
two dva
three tri
four Å¡tyri
five päť
six šesť
seven sedem
eight osem
nine deväť
ten desať

Numbers. 11 to 20
eleven jedenásť
twelve dvanásť
thirteen trinásť
fourteen štrnásť
fifteen pätnásť
sixteen šestnásť
seventeen sedemnásť
eighteen osemnásť
nineteen devätnásť
twenty dvadsať

Numbers. 30 to 1000
thirty tridsať
forty štyridsať
fifty päťdesiat
sixty šesťdesiat
seventy sedemdesiat
eighty osemdesiat
ninety deväťdesiat
one hundred sto
one thousand tisíc

Parts of the body
the arm rameno
the finger prst
the face tvár
the foot chodidlo
the head hlava
the leg noha
the mouth ústa
the shoulder plece
the stomach žalúdok
the thumb palec

Places and buildings. 1
the airport letisko
the baker's shop pekáreň
the bank banka
the beach pláž
the café kaviareň
the campsite kemp
the cathedral katedrála
the chemist's lekáreň
the church kostol
the hospital nemocnica

Places and buildings. 2
the hotel hotel
the laundry práčovňa
the market trhovisko
the police station policajná stanica
the post office pošta
the road cesta
the street ulica
the swimming pool krytá plaváreň
the outdoor swimming pool kúpalisko
TBDthe supermarket obchodný dom, veľkopredajňa, supermarket
the tourist office turistická kancelária
the tourist info. centre turistické infocentrum
the town centre mestské centrum, centrum mesta

Question words
Who? Kto?
Where? Kde?
Why? Prečo?
When? Kedy?
How? Ako?
large veľký
small malý
more viac
less menej


Somewhere to stay. 1
I have booked a room Rezervoval som si izbu
I have booked a room Rezervovala som si izbu
I haven't booked a room Nerezervoval som si izbu
I haven't booked a room Nerezervovala som si izbu
I would like a single room Chcel by som izbu pre jednu osobu
I would like a single room Chcela by som izbu pre jednu osobu
I would like a double room Chcel by som izbu pre dve osoby
I would like a double room Chcela by som izbu pre dve osoby
For three nights Na tri noci
How much is it per night Koľko stojí jedna noc?
Can I see the room Môžem si izbu pozrieť?
I like it Páči sa mi
I don't like it Nepáči sa mi
I'll take it Beriem ju
A room with en suite Izba s vlastnou kúpeľňou a toaletou
A reservation Rezervácia

Somewhere to stay. 2
It is too expensive Je to príliš drahé
Have you got something cheaper? Máte niečo lacnejšie?
Is there air conditioning? Je tam klimatizácia?
The air conditioning is not working Klimatizácia nefunguje
Will you give me an extra pillow? Môžem dostať ešte jeden vankúš?
Can I have some toilet paper? Môžem dostať toaletný papier?
Can I pay by traveler's cheque? Môžem platiť cestovným šekom?
There's a mistake in the bill V účte je chyba
We've enjoyed our stay Náš pobyt sa nám páčil

The house
the basement suterén
the bathroom kúpelňa
the bedroom spálňa
the door dvere
the kitchen kuchyňa
the living room obývacia izba
the room izba
the stairs schody
the window okno

Useful words to recognize
Customs Colný úrad
Exit Východ
Entrance Vchod
Toilet Záchod
Open Otvorené
Closed Zatvorené

Words to do with food. General
the bread chlieb
the butter maslo
the cheese syr
french fries hranolky
crisps zemiakové lupienky
the egg vajce
the egg (informal) vajíčko
the ice-cream zmrzlina
an omelette omeleta
the rice ryža
the salad šalát
the soup polievka

Words to do with food. Fruit
the apple jablko
the banana banán
the cherry čerešňa
the grape hrozno
the lemon citrón
the orange pomaranč
the peach broskyňa
the pear hruška
the pineapple ananás

Words to do with food. Vegetables
the carrot mrkva
the cucumber uhorka
the garlic cesnak
the lettuce hlávkový šalát
the mushroom huby
the pea hrášok
the onion cibuľa
the potato zemiak
the tomato paradajka

Words to do with food. Meat
the meat mäso
the bacon slanina
the beef hovädzie mäso
the chicken kuracie mäso
the ham Å¡unka
the lamb jahňacie mäso
the sausage klobása
the steak rezeň
the veal teľacie mäso

Time
What time is it? Koľko je hodín?
It is 1 o'clock Je jedna hodina
It is 2 o'clock Sú dve hodiny
It is 3 o'clock Sú tri hodiny
It is 4 o'clock Sú štyri hodiny
It is 5 o'clock Je päť hodín
It is 6 o'clock Je šesť hodín
It is 7 o'clock Je sedem hodín
It is 8 o'clock Je osem hodín
It is 9 o'clock Je deväť hodín
It is 10 o'clock Je desať hodín
It is 11 o'clock Je jedenásť hodín
It is 12 o'clock Je dvanásť hodín

Useful words
and a
or alebo
never nikdy
always vždy
something niečo
nothing nič
then potom
now teraz
later neskôr
maybe možno
with s
without bez
but ale
miss slečna
mister pán
mrs pani

Sightseeing
museum múzeum
cathedral katedrála
church kostol
mosque mešita
palace palác
art gallery umelecká galéria
What time does the musuem open? O ktorej hodine otvárajú múzeum?
What time does the church open? O ktorej hodine otvárajú kostol?
Is it open today? Je to dnes otvorené?
Is it open on Sunday? Je to otvorené v nedeľu?

Clothing
belt opasok
blouse blúza
dress Å¡aty
handbag kabelka
handkerchief vreckovka
hat klobúk
shirt košeľa
skirt sukňa
suit oblek
tie kravata
t-shirt tričko
shoes topánky

Special occasions
Happy Christmas Veselé Vianoce
Happy birthday Všetko najlepšie k narodeninám
Happy new year Šťastný nový rok
Cheers Na zdravie
Congratulations Gratulujem
Good luck Veľa šťastia

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.