Vietnamese Tour Job # 46867

Job Posting Details

Job # 46867 Vietnamese Tour

Posted Date
Dec 5, 2011 @ 23:33
Respond By
Dec 7, 2011
Word Count
4 min
Style
Conversational, Confident
Language
Vietnamese
Gender
Both
Age Range
Middle Aged
Category
Business

Job Description

Male or Female talent

Native Vietnamese speaker
TONE: helpful, educational, informative, casual, confident

"BOS" should be pronounced as "boss"

Dry reads only. Please DO NOT add any music, change the audition script in any way, and DO NOT include an intro other than your own name if you so choose to include.

AUDITION SCRIPT:
Chào mừng quý vị đến với BusinessOwnerSpace.com, nguồn trợ giúp toàn diện để khởi đầu, làm tăng trưởng và duy trì một cơ sở kinh doanh tại San Jose và vùng phụ cận.
BusinessOwnerSpace.com – hay gọi tắt là BOS – có thể giúp quý vị:

Lượng định xem quý vị đã sẵn sàng để khởi đầu một cơ sở làm ăn
Tìm hiểu phương thức khởi động và làm tăng trưởng doanh nghiệp của quý vị
Thu thập các thông tin tài chính và pháp lý cần thiết để điều hành doanh nghiệp
Kết nối với các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại địa phương, nơi có thể hướng dẫn quý vị trong tiến trình này.


Note from Voices.com: This job posting has been reviewed and approved by Voices.com staff. Voices.com recommends that you slate and name your audition file for this job posting to assist the client in selecting an appropriate candidate.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?

Contact us for help with your voice over project.