Medical Instructional Video - Dutch

Job #5255

Job Posting Details

Job # 5255 Medical Instructional Video - Dutch

Posted Date
Oct 26, 2007 @ 22:11
Respond By
Nov 23, 2007
Word Count
6100
Language
Dutch
Gender
Female
Age Range
-
Category
Business

Job Description

Please submit English with Dutch version for timing purposes.

We would prefer to work with talent on location in Los Angeles; however, we are willing to work with talent off-site who have an ISDN connection. Project can be submitted by email.

Script included below is intro to video.
-------------------------

OVER TWENTY YEARS AGO, MOLIFT’S FOUNDER; INVENTOR, ENGINEER AND DESIGNER HANS KASPAR ANDRESEN; WAS HOSPITALIZED FOR A LONG PERIOD OF TIME. IT WAS THERE, IN HIS HOSPITAL BED WATCHING NURSES WORK THAT HE GOT THE IDEA. HE SAW HOW MUCH STRAIN THE NURSES SUFFERED TO THEIR BACKS, SHOULDERS AND ARMS WHEN LIFTING OR MOVING PATIENTS WHO WERE QUITE OFTEN HEAVY OR DIFFICULT TO LIFT.

MEER DAN TWINTIG JAAR GELEDEN LAG HANS KASPAR ANDRESEN, DE OPRICHTER VAN MOLIFT EN TEVENS UITVINDER, INGENIEUR EN ONTWERPER, LANGE TIJD IN HET ZIEKENHUIS. DAAR, IN ZIJN ZIEKENHUISBED, KREEG HIJ EEN INGEVING TERWIJL HIJ DE VERPLEEGSTERS GADESLOEG. HIJ ZAG DE BELASTING DIE RUG, SCHOUDERS EN ARMEN VAN DE VERPLEEGSTERS TE VERDUREN KREGEN BIJ HET TILLEN OF VERPLAATSEN VAN ZEER DIKWIJLS ZWARE OF MOEILIJK TE TILLEN PATIËNTEN.

---

SURROUNDED BY SKETCHES JOTTED DOWN ON NAPKINS AND SCRAPS OF NEWSPAPERS, ANDRESEN REFINED HIS IDEA INTO WHAT WAS TO BECOME THE WORLD’S FIRST BATTERY-POWERED PERSONAL LIFTER. HIS WIFE, A PHYSIOTHERAPIST, PROVIDED VALUABLE INFORMATION ABOUT LIFTING PROCEDURES, STRAINS AND INJURIES ASSOCIATED WITH IMPROPER LIFTING, AND THE IMPORTANCE OF PROPER TECHNIQUE IN AVOIDING AGGRAVATION OF A PATIENT’S CONDITION.

MET OP SERVETJES EN KRANTENPAPIER NEERGEKRABBELDE SCHETSEN WERKTE ANDRESEN ZIJN IDEE UIT TOT WAT DE EERSTE OP EEN ACCU WERKENDE PATIËNTENTILLIFT TER WERELD ZOU WORDEN. ZIJN VROUW, EEN FYSIOTHERAPEUTE, VOORZAG HEM VAN KOSTBARE INFORMATIE OVER TILPROCEDURES, SPANNINGEN EN AAN ONJUIST TILLEN GERELATEERD LETSEL, ALSMEDE OVER HET BELANG VAN EEN JUISTE TECHNIEK OM TE VOORKOMEN DAT DE TOESTAND VAN DE PATIËNT ZOU VERSLECHTEREN.

---

TODAY, MOLIFT CONTINUES TO PUSH THE BOUNDARIES BY INTRODUCING NEW AND INNOVATIVE MEANS OF SAFETY TRANSFERRING PEOPLE IN A COMFORTABLE AND DIGNIFIED MANNER WHILE AVOIDING PHYSICAL STRAIN ON THE CARETAKER. THIS WAS THE VISION OF HANS KASPER ANDRESEN, MOLIFT’S FOUNDER, TO CREATE PRODUCTS DESIGNED FOR LIFE.

MOLIFT VERLEGT NU NOG STEEDS DE GRENZEN DOOR HET INTRODUCEREN VAN NIEUWE EN INNOVATIEVE VOORZIENINGEN, DIE MENSEN VEILIG OP COMFORTABELE EN WAARDIGE WIJZE VERPLAATSEN EN TEGELIJKERTIJD LICHAMELIJKE BELASTING VAN DE ZORGVERLENER VOORKOMEN. DAT STOND DE OPRICHTER VAN MOLIFT, HANS KASPER ANDRESEN, VOOR OGEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN PRODUCTEN DIE EEN LEVEN LANG MEE MOESTEN GAAN.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.