Medical Instructional Video - Swedish

Job #5258

Job Posting Details

Job # 5258 Medical Instructional Video - Swedish

Posted Date
Oct 26, 2007 @ 22:19
Respond By
Nov 23, 2007
Word Count
6100
Language
Swedish
Gender
Female
Age Range
-
Category
Business

Job Description

Please submit English with Swedish sample for timing purposes

We would prefer to work with talent on location in Los Angeles; however, we are willing to work with talent off-site who have an ISDN connection. Project can be sent by email.

Script included below is intro to video.
-------------------------

OVER TWENTY YEARS AGO, MOLIFT’S FOUNDER; INVENTOR, ENGINEER AND DESIGNER HANS KASPAR ANDRESEN; WAS HOSPITALIZED FOR A LONG PERIOD OF TIME. IT WAS THERE, IN HIS HOSPITAL BED WATCHING NURSES WORK THAT HE GOT THE IDEA. HE SAW HOW MUCH STRAIN THE NURSES SUFFERED TO THEIR BACKS, SHOULDERS AND ARMS WHEN LIFTING OR MOVING PATIENTS WHO WERE QUITE OFTEN HEAVY OR DIFFICULT TO LIFT.

FÖR MER ÄN 20 ÅR SEDAN LÅG MOLIFTS GRUNDARE – UPPFINNAREN, INGENJÖREN OCH DESIGNERN HANS KASPAR ANDRESEN – PÅ SJUKHUS UNDER EN LÄNGRE TIDSPERIOD. DET VAR DÄR, I SJUKHUSSÄNGEN, SOM HAN FICK IDÉN NÄR HAN SÅG SKÖTERSKORNA I ARBETE. HAN SÅG HUR STORA PÅFRESTNINGAR SKÖTERSKORNAS RYGGAR, AXLAR OCH ARMAR UTSATTES FÖR NÄR DE LYFTE ELLER FÖRFLYTTADE PATIENTER SOM OFTA VAR TUNGA OCH SVÅRA ATT LYFTA.

---

SURROUNDED BY SKETCHES JOTTED DOWN ON NAPKINS AND SCRAPS OF NEWSPAPERS, ANDRESEN REFINED HIS IDEA INTO WHAT WAS TO BECOME THE WORLD’S FIRST BATTERY-POWERED PERSONAL LIFTER. HIS WIFE, A PHYSIOTHERAPIST, PROVIDED VALUABLE INFORMATION ABOUT LIFTING PROCEDURES, STRAINS AND INJURIES ASSOCIATED WITH IMPROPER LIFTING, AND THE IMPORTANCE OF PROPER TECHNIQUE IN AVOIDING AGGRAVATION OF A PATIENT’S CONDITION.

OMGIVEN AV SKISSER NEDKRAFSADE PÅ SERVETTER OCH TIDNINGSPAPPER FÖRFINADE ANDRESEN SIN IDÉ TILL VAD SOM SKULLE BLI VÄRLDENS FÖRSTA BATTERIDRIVNA PERSONLYFT. HANS FRU SOM ÄR FYSIOTERAPEUT GAV VÄRDEFULL INFORMATION OM LYFTTEKNIKER, BELASTNINGAR OCH SKADOR FÖRKNIPPADE MED FELAKTIGA LYFT OCH VIKTEN AV ATT ANVÄNDA RÄTT TEKNIK FÖR ATT INTE FÖRVÄRRA PATIENTENS TILLSTÅND.

---

TODAY, MOLIFT CONTINUES TO PUSH THE BOUNDARIES BY INTRODUCING NEW AND INNOVATIVE MEANS OF SAFETY TRANSFERRING PEOPLE IN A COMFORTABLE AND DIGNIFIED MANNER WHILE AVOIDING PHYSICAL STRAIN ON THE CARETAKER. THIS WAS THE VISION OF HANS KASPER ANDRESEN, MOLIFT’S FOUNDER, TO CREATE PRODUCTS DESIGNED FOR LIFE.

I DAG FORTSÄTTER MOLIFT ATT FLYTTA GRÄNSERNA GENOM ATT INTRODUCERA NYA OCH INNOVATIVA PRODUKTER FÖR SÄKER FÖRFLYTTNING AV PERSONER PÅ ETT BEKVÄMT OCH VÄRDIGT SÄTT, SAMTIDIGT SOM MAN UNDVIKER FYSISKA PÅFRESTNINGAR PÅ VÅRDAREN. DETTA VAR DEN VISION SOM HANS KASPER ANDRESEN, MOLIFTS GRUNDARE, HADE: ATT SKAPA PRODUKTER ”DESIGNED FOR LIFE”.

Ready to get started?

Join the #1 marketplace for voice-over talent

Need Some Help?
Contact us for help with your voice over project.