Lý Nhật Hào

Trà Vinh, VN 2:37 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Singers

Loading

Skill

Singers

About

tôi có thể hát
i can song và tôi có thể hoàn thành tốt 1 bài hát trong 1 cách tuyệt vời và có thể phù hợp với bạn tôi nghĩ rằng bạn sẽ thích giọng hát này tui hi vọng tạo ra được đồng tiền để nuôi sống ba mẹ tôi mong tất cả mọi người giúp đỡ

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Genre

Classical, Country, Easy Listening, EDM, Folk, Funk, Gospel, Hip Hop, Holiday, Jazz, Pop, Punk, R&B, Rap, Reggae, Rock

More Information

How do I work with Lý Nhật Hào?

You can start working with Lý Nhật Hào in three simple steps:

  1. Invite Lý Nhật to respond to your new or existing project.
  2. Review Lý Nhật's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Lý Nhật Hào.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Lý Nhật Hào?

Payment to Lý Nhật Hào is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Lý Nhật's work.
  3. When the work is done, download your files.