lê phát đạt - Voice Actor

Tây Ninh, VN 10:08 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About lê phát đạt

Chào mọi người,chắc hẳn trong chúng ta đều yêu thích việc truyền đạt với nhau bằng ngôn từ và giọngiọng nói,khi trò chuyện với nhau việc gây ấn tượng đầu tiên là một chất giọng hay sẽ là một điểm cộng trong mắt đối phương,hãy trao đi bằng cả trái tim thì cái bạn nhận lại hơn tất cả.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with lê phát đạt?

You can start working with lê phát đạt in three simple steps:

  1. Invite lê phát to respond to your new or existing project.
  2. Review lê phát's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire lê phát đạt.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay lê phát đạt?

Payment to lê phát đạt is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with lê phát's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does lê phát đạt perform?

Animation, Movie Trailers, Audiobooks, Business, Educational, Radio, Videogames, Television, Internet Video