Nguyễn Thị Kim Phương

Ninh bình, VN 10:52 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Audio Editing

Loading

Skill

Audio Editing

About

Tôi xin tự giới thiệu , tôi tên là kim phương , 16 tuổi ,tôi thích nói và những công việc liên quan đến nói cũng như công việc hiện tại tôi đang xin là đây.tôi rất thích công việc này nên mong được làm công việc này mặc dù độ tuổi của tôi vẫn còn chưa đủ trưởng thành.

Read More

More Information

How do I work with Nguyễn Thị Kim Phương?

You can start working with Nguyễn Thị Kim Phương in three simple steps:

  1. Invite Nguyễn Thị Kim to respond to your new or existing project.
  2. Review Nguyễn Thị Kim's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Nguyễn Thị Kim Phương.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Nguyễn Thị Kim Phương?

Payment to Nguyễn Thị Kim Phương is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Nguyễn Thị Kim's work.
  3. When the work is done, download your files.