Thuỳ Biên - Audio Producer

N/A 8:53 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Thuỳ Biên

Tôi có chất giọng được đào tạo bài bản, phù hợp với nhiều thể loại.
Có thể lên ý tưởng sáng tạo chỉnh sửa âm thanh theo yêu cầu.
Mong nhận được hợp tác cùng các bạn!

Read More

More Information

How do I work with Thuỳ Biên?

You can start working with Thuỳ Biên in three simple steps:

  1. Invite Thuỳ to respond to your new or existing project.
  2. Review Thuỳ's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Thuỳ Biên.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Thuỳ Biên?

Payment to Thuỳ Biên is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Thuỳ's work.
  3. When the work is done, download your files.