Αλέξανδρος Μάξιμος - Voice Actor

N/A 6:39 PM (+03) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with Αλέξανδρος Μάξιμος?

You can start working with Αλέξανδρος Μάξιμος in three simple steps:

  1. Invite Αλέξανδρος to respond to your new or existing project.
  2. Review Αλέξανδρος's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Αλέξανδρος Μάξιμος.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Αλέξανδρος Μάξιμος?

Payment to Αλέξανδρος Μάξιμος is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, Mastercard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Αλέξανδρος's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Αλέξανδρος Μάξιμος perform?

Animation, Movie Trailers, Documentaries, Audiobooks, Business, Educational, Radio, Telephone, Videogames, Podcasting, Television, Internet Video, Voice Assistant