Phú Nguyễn

Hồ Chí Minh, VN 4:55 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About

tôi nghĩ mình có trí tưởng tượng bay bỏng và sáng tạo. bản thân tôi là một người giàu cảm xúc, mong muốn mình có thể làm việc trong môi trường tràn đầy những tính sáng tạo . Tính cách của tôi là người tự do nhưng nguyên tắc , giàu cảm xúc nhưng quyết đoán . cảm ơn mọi người đã xem .

Read More

Vocal Characteristics

Languages

Vietnamese

Read More

Voice Ages

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese

Read More

Voice Over Skills

Animation, Audiobooks, Business, Educational, Internet Video, Movie Trailers, Radio, Television

Read More

Studio

Live Directed Sessions

Phone Call, Source-Connect, Video Conferencing (Zoom, Skype)

Service Overview

Voice Over

mỗi người điều có khả năng riêng , riêng tôi có khả năng đọc sách , thuyể trình giáo dục cho người khác , thoại hoạt hình và thấu hiểu chia sẽ với người khác

Read More

More Information

How do I work with Phú Nguyễn?

You can start working with Phú Nguyễn in three simple steps:

  1. Invite Phú to respond to your new or existing project.
  2. Review Phú's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Phú Nguyễn.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Phú Nguyễn?

Payment to Phú Nguyễn is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Phú's work.
  3. When the work is done, download your files.