Uyên Nguyễn - Voice Actor

TP Thủ Dầu Một, VN 12:27 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Uyên Nguyễn

Âm nhạc, đọc sách , và ngôn ngữ là đam mê của tôi. Tôi muốn khám phá nhiều hơn nữa với những công việc liên quan tới chúng. Tôi vẫn chưa có định hướng nhiều trong tương lai bởi hiện tại tôi là sinh viên năm 2 vẫn còn rất nhiều hoài bão. Tôi hy vọng có thể tìm ra lối đi riêng cho mình với những công việc này để tìm ra kinh nghiệm cho bản thân.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Genre

Classical, Country, Easy Listening, EDM, Folk, Funk, Gospel, Hip Hop, Holiday, Jazz, Pop, Punk, R&B, Rap, Reggae, Rock

More Information

How do I work with Uyên Nguyễn?

You can start working with Uyên Nguyễn in three simple steps:

  1. Invite Uyên to respond to your new or existing project.
  2. Review Uyên's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Uyên Nguyễn.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Uyên Nguyễn?

Payment to Uyên Nguyễn is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Uyên's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Uyên Nguyễn perform?

Animation, Movie Trailers, Audiobooks, Business, Educational, Radio, Telephone, Television, Internet Video, Voice Assistant