Hoàng Tại Liêm - Translator

Đà Nẵng, VN 6:22 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Hoàng Tại Liêm

vui vẻ , hòa đồng , công việc chính là bartender phải thường giao tiếp trò chuyện với những du khách nước ngoài mang lại cho bản thân tôi một cảm giác cởi mở và thích được giao lưu và khám phá với những ngôn ngữ nước ngoài.

Read More

More Information

How do I work with Hoàng Tại Liêm?

You can start working with Hoàng Tại Liêm in three simple steps:

  1. Invite Hoàng Tại to respond to your new or existing project.
  2. Review Hoàng Tại's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Hoàng Tại Liêm.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Hoàng Tại Liêm?

Payment to Hoàng Tại Liêm is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Hoàng Tại's work.
  3. When the work is done, download your files.