Lo Thị Đôi

N/A 10:27 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About

Thực ra thì mình không có kỹ năng về mấy cái này, nhưng mình muốn thử thách với bản thân để xem khả năng của mình sẽ đi đến đâu.
Thực sự thì mình hi vọng sẽ tìm được đam mê hay cái gì đó phù hợp với bản thân, cũng như sẽ tạo ra nhiều thứ mới mẻ và hay ho

Read More

More Information

How do I work with Lo Thị Đôi?

You can start working with Lo Thị Đôi in three simple steps:

  1. Invite Lo Thị to respond to your new or existing project.
  2. Review Lo Thị's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Lo Thị Đôi.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Lo Thị Đôi?

Payment to Lo Thị Đôi is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Lo Thị's work.
  3. When the work is done, download your files.