Lê Huỳnh Thanh Trúc - Voice Actor

Hồ Chí Minh, VN 12:34 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Lê Huỳnh Thanh Trúc

Là một người bình thường tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị tốt nghiệp đại học.
Trong lúc học đại học tôi có đi làm đó là khoảng thời gian thú vị của chính mình, gặp được nhiều người giao tiếp nhiều người hơn biết được nhiều thứ từ họ.
Ngoài ra tôi rất yêu âm nhạc và còn đang chơi trống.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with Lê Huỳnh Thanh Trúc?

You can start working with Lê Huỳnh Thanh Trúc in three simple steps:

  1. Invite Lê Huỳnh Thanh to respond to your new or existing project.
  2. Review Lê Huỳnh Thanh's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Lê Huỳnh Thanh Trúc.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Lê Huỳnh Thanh Trúc?

Payment to Lê Huỳnh Thanh Trúc is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Lê Huỳnh Thanh's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Lê Huỳnh Thanh Trúc perform?

Animation, Business, Educational, Radio, Television, Internet Video