Hà Thị Diệu Thoa - Voice Actor

Đà Nẵng, VN 1:39 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Hà Thị Diệu Thoa

Bạn sẽ không thể phát triển tài năng sáng tạo của mình nếu bạn không dành thời gian cho chúng. Lên lịch dành thời gian mỗi tuần để tập trung vào những điều giúp cải thiện khả năng sáng tạo của bản thân là rất cần thiết. Tôi luôn rèn luyện khả năng sáng tạo trong chính công việc của mình hay đơn giản là trong những thú vui hằng ngày, như là sáng tạo cách gấp quần áo mới, sáng tạo cách bày trí món ăn mới….
Hy vọng mỗi ngày có thể dùng sự sáng tạo của tôi để mang đến những sản phẩm tốt cho bạn!

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with Hà Thị Diệu Thoa?

You can start working with Hà Thị Diệu Thoa in three simple steps:

  1. Invite Hà Thị Diệu to respond to your new or existing project.
  2. Review Hà Thị Diệu's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Hà Thị Diệu Thoa.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Hà Thị Diệu Thoa?

Payment to Hà Thị Diệu Thoa is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Hà Thị Diệu's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Hà Thị Diệu Thoa perform?

Audiobooks, Business, Educational, Radio, Podcasting, Television, Internet Video, Voice Assistant