trần vũ thị nguyệt

Hà Nội, VN 6:23 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About

Tôi là một người thích viết những bài viết về cuộc sống, cảm nhận của chính bản thân, tôi cũng yêu thích công việc dịch thuật của mình. Ngoài thời gian dịch bài tôi sẽ học thuộc các bài hát để nâng cao vốn từ và đa dạng cho giọng nói của mình, mặc dù hát không hay lắm nhưng nó đem lại niềm vui trong cuộc sống cho tôi.

Read More

More Information

How do I work with trần vũ thị nguyệt?

You can start working with trần vũ thị nguyệt in three simple steps:

  1. Invite trần vũ thị to respond to your new or existing project.
  2. Review trần vũ thị's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire trần vũ thị nguyệt.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay trần vũ thị nguyệt?

Payment to trần vũ thị nguyệt is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with trần vũ thị's work.
  3. When the work is done, download your files.