Lưu Cẩm Ly Ly - Musician

N/A 8:17 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Singers

Loading

Skill

Singers

About Lưu Cẩm Ly Ly

Xin chào tôi là Lưu Thị Cẩm Ly
Tôi xin giới thiệu chút về bản thân và kỹ năng tôi có
Về bản thân:Biết sáng tạo
Về khả năng hát có thể hát được nhiều thể loại nhạc như rap, trữ tình, pop, r&b. Có khả năng đọc và nói lưu loát.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Genre

Classical, Country, Easy Listening, EDM, Folk, Funk, Gospel, Hip Hop, Holiday, Jazz, Pop, Punk, R&B, Rap, Reggae, Rock

More Information

How do I work with Lưu Cẩm Ly Ly?

You can start working with Lưu Cẩm Ly Ly in three simple steps:

  1. Invite Lưu Cẩm Ly to respond to your new or existing project.
  2. Review Lưu Cẩm Ly's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Lưu Cẩm Ly Ly.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Lưu Cẩm Ly Ly?

Payment to Lưu Cẩm Ly Ly is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Lưu Cẩm Ly's work.
  3. When the work is done, download your files.