Đỗ Nghiêm Túc - Voice Actor

Ho Chi Minh City, VN 2:08 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About Đỗ Nghiêm Túc

Xin chào, chúc mọi người niềm vui !
Tôi là Đỗ Nghiêm Túc, lĩnh vực hoạt động của tôi là ca sĩ, biên tập viên và người dẫn chương trình. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu, sự kiện , tin chắc rằng tôi sẽ hoàn thành đến khi quý khách hài lòng về sản phẩm của tôi !

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with Đỗ Nghiêm Túc?

You can start working with Đỗ Nghiêm Túc in three simple steps:

  1. Invite Đỗ Nghiêm to respond to your new or existing project.
  2. Review Đỗ Nghiêm's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Đỗ Nghiêm Túc.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Đỗ Nghiêm Túc?

Payment to Đỗ Nghiêm Túc is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Đỗ Nghiêm's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Đỗ Nghiêm Túc perform?

Movie Trailers, Documentaries, Audiobooks, Business, Educational, Radio, Videogames, Television, Internet Video, Voice Assistant