Pham Hai Trung

Ha Noi, VN 3:30 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About

tên trung-21 tuổi- sinh viên Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội
Chất giọng trầm, phù hợp với tin tức thời sự, chính trị, quảng cáo cho các doanh nghiệp cần giọng nam trầm, nghiêm túc

Read More

Vocal Characteristics

Languages

Vietnamese

Read More

Voice Ages

Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54)

Accents

Vietnamese

Read More

Voice Over Skills

Audiobooks, Business, Documentaries, Educational, Internet Video, Radio, Television, Voice Assistant

Read More

Studio

Turnaround Time

24

Live Directed Sessions

Phone Call, Phone Patch, Source-Connect, Video Conferencing (Zoom, Skype)

Microphone

micro điện thoại, tai nghe

Computer & Software

không

Special Equipment

không

Service Overview

Voice Over

Khả năng đọc được các bản tin tức chính trị, thời sự, báo đài hay các chương trình radio với tông giọng nam trầm . Luận điệu chính trị rõ ràng mạch lạc, không bị ngọng, do còn là sinh viên nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong cách phát âm chuẩn của 1 Mc giọng nói nên tôi là nghiệp dư , quý bạn và đối tác có thể tham khảo giọng của tôi qua biểu mẫu có sẵn trên Profile

Read More

More Information

How do I work with Pham Hai Trung?

You can start working with Pham Hai Trung in three simple steps:

  1. Invite Pham Hai to respond to your new or existing project.
  2. Review Pham Hai's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Pham Hai Trung.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Pham Hai Trung?

Payment to Pham Hai Trung is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Pham Hai's work.
  3. When the work is done, download your files.