Kieu Thi Trang

Da Nang City, VN 5:18 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About

Tôi có khả năng kích thích người nghe" bằng giọng hát truyền cảm và giọng nói cuốn hút.
Tôi hát bằng đam mê, sự nhập tâm và kỹ thuật điều chỉnh thanh quản phù hợp với từng sản phẩm. Mỗi sản phẩm của tôi đều độc nhất và khác biệt, vì cảm xúc là thăng hoa không giới hạn!
Tôi đã biểu diễn đơn ca tại sân khấu lớn và thu âm giọng hát cho Đài TH Đà Nẵng từ khi 10 tuổi. Công việc gần nhất là thuyết trình cơ hội đầu tư cho tổ chức đầu tư tại Việt Nam.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Voice Over Skills

Audiobooks, Business, Educational, Internet Video, Movie Trailers, Radio, Telephone, Television, Voice Assistant

Read More

Studio

More Information

How do I work with Kieu Thi Trang?

You can start working with Kieu Thi Trang in three simple steps:

  1. Invite Kieu Thi to respond to your new or existing project.
  2. Review Kieu Thi's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Kieu Thi Trang.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Kieu Thi Trang?

Payment to Kieu Thi Trang is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Kieu Thi's work.
  3. When the work is done, download your files.