))) David Kaplan (((  Huntington, NY, US

))) David Kaplan (((
/ 5 615 Reviews
))) David Kaplan (((

))) David Kaplan (((

BMW Radio 340 Listens

))) David Kaplan (((

Porche Macan 558 Listens

))) David Kaplan (((

Build America 321 Listens

))) David Kaplan (((

The Orthopaedic Institute 671 Listens

))) David Kaplan (((

Zog Sports Bud Light 37 Listens

))) David Kaplan (((

Plan Rx 671 Listens

))) David Kaplan (((

E Learning 25 Listens

))) David Kaplan (((

E Gainers 74 Listens

))) David Kaplan (((

SHARK TANK 785 Listens

))) David Kaplan (((

Local TV 383 Listens

))) David Kaplan (((

PC Richard and Son 959 Listens

))) David Kaplan (((

Edwards Heart Valves 2170 Listens

))) David Kaplan (((

Olaf from Frozen 71 Listens

))) David Kaplan (((

Cast Of Characters 57 Listens

))) David Kaplan (((

NY NJ Italian 221 Listens

))) David Kaplan (((

Blue Cross 2274 Listens

))) David Kaplan (((

Childrens Hospital TV 197 Listens

))) David Kaplan (((

Sean Bubble Guppies 200 Listens

))) David Kaplan (((

On Hold 210 Listens

))) David Kaplan (((

Commercial A 426 Listens

))) David Kaplan (((

Trailer narrative 279 Listens

))) David Kaplan (((

Shine On Hold 104 Listens

))) David Kaplan (((

Law Office 129 Listens

))) David Kaplan (((

Yugioh 192 Listens

))) David Kaplan (((

Phone Prompt 112 Listens

))) David Kaplan (((

Imaging 123 Listens

))) David Kaplan (((

Demo 2013 363 Listens

))) David Kaplan (((

Oscar Night 202 Listens

))) David Kaplan (((

O Duster 93 Listens

))) David Kaplan (((

Medical Narration 409 Listens

))) David Kaplan (((

Black & Decker 4046 Listens

))) David Kaplan (((

TOYOTA 2042 Listens

))) David Kaplan (((

DK DEMO 1A 2782 Listens

))) David Kaplan (((

Omni 304 Listens

))) David Kaplan (((

Subaru 1065 Listens

))) David Kaplan (((

Trailer 218 Listens

))) David Kaplan (((

Commercial 1260 Listens

))) David Kaplan (((

Celebrity t 386 Listens

))) David Kaplan (((

Commercial 2010 699 Listens

))) David Kaplan (((