BÙI THỊ THU HƯƠNG

HỒ CHÍ MINH, VN 7:31 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About

Tôi là một người yêu giọng nói. Tôi có giọng nói trầm ấm và cảm xúc, tôi có thể đọc mẫu quảng cáo, sách nói, radio về tình yêu và cuộc sống, đọc các mẫu tin truyền hình. Rất hy vọng có thể hợp tác với các quý nhà đầu tư và sản xuất.
Châm ngôn sống của tôi là: Hãy cứ là chính mình, tự tin, học hỏi và nhiệt huyết; chúng ta chỉ sống một lần trong đời hãy sống có ý nghĩa thay vì chỉ tồn tại vô nghĩa"

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American), Vietnamese

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Accents

North American

Read More

Voice Over Skills

Animation, Audiobooks, Business, Documentaries, Educational, Internet Video, Movie Trailers, Podcasting, Radio, Telephone, Television, Videogames, Voice Assistant

Read More

Studio

Turnaround Time

Less 48 hours

Service Overview

Voice Over

Tôi là một người yêu giọng nói. Tôi có giọng nói trầm ấm và cảm xúc, tôi có thể đọc mẫu quảng cáo, sách nói, radio về tình yêu và cuộc sống, đọc các mẫu tin truyền hình. Rất hy vọng có thể hợp tác với các quý nhà đầu tư và sản xuất.
Châm ngôn sống của tôi là: Hãy cứ là chính mình, tự tin, học hỏi và nhiệt huyết; chúng ta chỉ sống một lần trong đời hãy sống có ý nghĩa thay vì chỉ tồn tại vô nghĩa"

Read More

More Information

How do I work with BÙI THỊ THU HƯƠNG?

You can start working with BÙI THỊ THU HƯƠNG in three simple steps:

  1. Invite BÙI THỊ THU to respond to your new or existing project.
  2. Review BÙI THỊ THU's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire BÙI THỊ THU HƯƠNG.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay BÙI THỊ THU HƯƠNG?

Payment to BÙI THỊ THU HƯƠNG is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with BÙI THỊ THU's work.
  3. When the work is done, download your files.