Bùi Vui - Voice Actor

N/A 3:30 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About Bùi Vui

Thích khám phá cái mới, muốn tìm hiểu về nhiều cảnh đời trong cuộc sống xung quanh. Yêu thích công việc và thích khai thác hết giới hạn của bản thân. Mong muốn góp sức cho công việc mà tận dụng thời gian của mình cho công việc và gia đình. Luôn tâm niệm rằng không có gì có thể ngăn cản nếu bạn có ước mơ, dám nghĩ, dám làm.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)


Studio

More Information

How do I work with Bùi Vui?

You can start working with Bùi Vui in three simple steps:

  1. Invite Bùi to respond to your new or existing project.
  2. Review Bùi's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Bùi Vui.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Bùi Vui?

Payment to Bùi Vui is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, Mastercard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Bùi's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Bùi Vui perform?

Business, Educational, Radio, Television, Internet Video