NGUYỄN HOÀNG NHẨN

Hồ Chí Minh, VN 7:35 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Skill

Voice Over

Loading

Skill

Voice Over

About

Xin chào ! Mình tên Hoàng Nhẩn. Hiện nay mình đang là chuyên viên tư vấn tài chính, và đồng thời là một người dẫn chương trình. Mình rất yêu thích những công việc có thể sử dụng giọng nói cho nhiều mục đích sáng tạo. Mình yêu thích lồng tiếng, đọc thuyết minh, sách nói, truyện audio và nhiều lĩnh vực khác.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American), Vietnamese

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Voice Over Skills

Animation, Audiobooks, Business, Documentaries, Educational, Internet Video, Radio, Telephone, Television, Videogames, Voice Assistant

Read More

Studio

More Information

How do I work with NGUYỄN HOÀNG NHẨN?

You can start working with NGUYỄN HOÀNG NHẨN in three simple steps:

  1. Invite NGUYỄN HOÀNG to respond to your new or existing project.
  2. Review NGUYỄN HOÀNG's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire NGUYỄN HOÀNG NHẨN.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay NGUYỄN HOÀNG NHẨN?

Payment to NGUYỄN HOÀNG NHẨN is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with NGUYỄN HOÀNG's work.
  3. When the work is done, download your files.