Bản demo tiếng Anh và tiếng Việt

0:00
Documentaries
300
10

Description

Xin chào!
Mình là Dương Phương Thảo. Đây là một phân đoạn trong bài thuyết trình dự án Khoa học Kĩ thuật của mình bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mong rằng có thể hợp tác với bạn trong tương lai!
Cảm ơn đã lắng nghe!

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)