Đinh Thị Thu Hằng

N/A 8:06 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

 

Loading

 

About Đinh Thị Thu Hằng

Em tên Đinh Thị Thu Hằng. Em 19 tuổi, hiện hại em đang sinh sống tại thành phố Hải Dương. Em là sinh viên năm 2 trường ĐH Tài Nguyên & môi trường Hà Nội khoa kinh tế chuyên ngành kế toán. Em không bị ngọng và k nói tiếng địa phương, em khá tự tin về giọng nói của mình, em có thể nói được đa dạng cả tiếng hoạt hình. Em chưa có kinh nghiệm, mong được anh/chị trau dồi và chỉnh sửa thêm để em hoàn thiện giọng và đạt tới hiệu quả cao

Read More

Loading

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Voice Over Skills

Movie Trailers Documentaries Audiobooks Elearning Radio Ad Television Ad Video Narration Online Ad

Read More

Studio

More Information

How do I work with Đinh Thị Thu Hằng?

You can start working with Đinh Thị Thu Hằng in three simple steps:

  1. Invite Đinh Thị Thu to respond to your new or existing project.
  2. Review Đinh Thị Thu's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Đinh Thị Thu Hằng.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Đinh Thị Thu Hằng?

Payment to Đinh Thị Thu Hằng is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, Mastercard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Đinh Thị Thu's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Đinh Thị Thu Hằng perform?

Movie Trailers, Documentaries, Audiobooks, Elearning, Radio Ad, Television Ad, Video Narration, Online Ad