Hà Vi Đoàn

Hà Nội, VN 10:28 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About

Tôi là một người có giọng nói tốt và chịu được sức ép công việc lớn. Tôi sẽ dồn toàn sức lực để hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nhất. Việc sử dụng giọng nói để làm công việc có thể đem đến lợi ích cho bản thân và người cần đến mình khiến cho tôi cảm thấy mình trở nên có ích hơn.

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Voice Over Skills

Audiobooks, Business, Educational, Internet Video, Radio, Television, Voice Assistant

Read More

Studio

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Genre

Classical, Country, Easy Listening, EDM, Folk, Funk, Gospel, Hip Hop, Holiday, Jazz, Pop, Punk, R&B, Rap, Reggae, Rock

More Information

How do I work with Hà Vi Đoàn?

You can start working with Hà Vi Đoàn in three simple steps:

  1. Invite Hà Vi to respond to your new or existing project.
  2. Review Hà Vi's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Hà Vi Đoàn.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Hà Vi Đoàn?

Payment to Hà Vi Đoàn is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Hà Vi's work.
  3. When the work is done, download your files.