Mở đầu chương trình truyền hình (TV show host)

Profile photo for MC Duc Anh Nguyen
Not Yet Rated
0:00
Television Ad
27
0

Description

Host a reality show about aesthetics, with the participation of many famous artists in Vietnam (sponsored by KangJin Beauty Institute) - Dẫn chương trình thực tế về thẩm mỹ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam (do Viện thẩm mỹ KangJin tài trợ)

Read More

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese