Khánh Vân - Voice Actor

Hồ Chí Minh, VN 6:49 PM (+07) Local Time

Not Yet Rated

Loading

About Khánh Vân

Xin chào mọi người, gọi em là Khánh Vân.
Em thường không có thói quen đọc sách nhưng khi biết đến sách nói, em có cơ hội được tiếp cận với một thế giới văn chương mà bấy lâu em đã bỏ qua.
Vì vậy, em cũng muốn mang văn chương và tiếng nói của mình đến với người nghe trên khắp đất nước.
Em xin cảm ơn

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American), Vietnamese

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Accents

Vietnamese

Read More

Studio

Live Directed Sessions

Other (Clean Feed, Session Link Pro, etc)

Vocal Characteristics

Languages

English

Read More

Genre

Classical, Country, Easy Listening, EDM, Folk, Funk, Gospel, Hip Hop, Holiday, Jazz, Pop, Punk, R&B, Rap, Reggae, Rock

More Information

How do I work with Khánh Vân?

You can start working with Khánh Vân in three simple steps:

  1. Invite Khánh to respond to your new or existing project.
  2. Review Khánh's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Khánh Vân.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Khánh Vân?

Payment to Khánh Vân is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, MasterCard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Khánh's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Khánh Vân perform?

Audiobooks, Business, Educational, Radio, Television, Internet Video