Nguyen Hong Phuc

Ho Chi Minh, VN 4:47 AM (+07) Local Time

Not Yet Rated

 

Loading

 

About Nguyen Hong Phuc

BIẾT ƠN NGHỊCH CẢNH
Tại sao Thiên Chúa lại được sinh ra ở trong một chiếc máng cỏ, Ngài ngự ở đó, đúng ra nằm trên đó đống rơm và cỏ khô. Ngài nằm đó để chia sẻ thân phận nghèo nàn của con người. Ngài nằm đó để những con người nghèo nàn như các mục đồng, những người thiện tâm, như 3 Vua đến được với Ngài nhìn Ngài và bồng ẵm Ngài trên tay. Chiếc máng cỏ thật âm thầm, đơn sơ, nghèo nàn nhưng cũng chính vi cảnh nghèo của Chúa và mẹ Maria đã đem lại cho chiếc máng cỏ có cơ hội được bồng ẫm, ...

Read More

Vocal Characteristics

Languages

English (North American)

Read More

Voice Ages

Child (5-12), Teen (13-17), Young Adult (18-35), Middle Aged (35-54), Senior (55+)

Accents

Vietnamese

Read More

Voice Over Skills

Audiobooks Elearning Radio Ad Television Ad Video Narration Online Ad

Read More

Studio

Turnaround Time

48 hours

Live Directed Sessions

Other (Clean Feed, Session Link Pro, etc)

Microphone

telephone

Computer & Software

macbook

Special Equipment

airpod pro

More Information

How do I work with Nguyen Hong Phuc?

You can start working with Nguyen Hong Phuc in three simple steps:

  1. Invite Nguyen Hong to respond to your new or existing project.
  2. Review Nguyen Hong's proposal, portfolio, and quote after they've replied to your invitation.
  3. Hire Nguyen Hong Phuc.

You can learn about how Voices works here.

How do I pay Nguyen Hong Phuc?

Payment to Nguyen Hong Phuc is managed through our SurePay™ payment protection service in a few simple steps:

  1. Pay securely by Visa, Mastercard, or PayPal directly through Voices.
  2. Voices holds your funds until you're satisfied with Nguyen Hong's work.
  3. When the work is done, download your files.

What voice over skills does Nguyen Hong Phuc perform?

Audiobooks, Elearning, Radio Ad, Television Ad, Video Narration, Online Ad