Trưởng thành đã rồi hãy yêu?

Profile photo for Phúc Anh Vũ Đỗ
Not Yet Rated
0:00
Radio Ad
4
0

Description

Một blog tâm sự và chia sẻ đôi điều của mình và những người bạn thông qua giọng đọc của mình về tình yêu và cuộc sống

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

British (England - Cockney, Estuary, East End) Spanish (South American - General) Vietnamese