Radio 03: Yêu xa

0:00
Radio Ad
35
0

Description

Yêu xa, em đặt cược cả vận mệnh vào anh…

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese