Radio 01: Chúc em ngủ ngon

0:00
Radio Ad
146
0

Description

“Chúc ngủ ngon” là lời tỏ tình bền lâu nhất…

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese