Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn - trích

Profile photo for Nguyễn Lê My
Not Yet Rated
0:00
Audiobooks
133
0

Description

chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng có đam mê

Vocal Characteristics

Language

Vietnamese

Voice Age

Young Adult (18-35)

Accents

Vietnamese